مراسم رونمايی از مجموعه نفیس نسخه های خطی و مصور حکیم ابوالقاسم فردوسی

مراسم رونمايی از مجموعه نفیس نسخه های خطی و مصور حکیم ابوالقاسم فردوسی شامگاه سه شنبه 24 اردیبهشت با حضور پژوهشگران 15کشور در موزه قران و عترت حرم مطهر رضوی برگزار شد.