پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

این بارگاه کیست کز عرش برتر است / وز نور گنبدش همه عالم منور است

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود