پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

در گوشه کفشداری اش باشم کاش

خاک حریمش از بال ملائک فرش شده و خادمین حریمش غبار پای زوار را سرمه چشم کرده اند.
اینجا در آسمانی ترین زمین خدا گوشه کفشداری حریم رضا(ع)
طراح: سیمین ارشادی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود