شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه زهرا(س)

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست / نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست
در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها / در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست . . .

طراح: سیمین ارشادی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود