شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۶

نمای هوایی از فلکه حضرت

عکس از زاویه جنوب شرقی فلکه برداشته شده است.
در این تصویر صحن موزه و کاروانسرای باباعینی نیز دیده می شود.
 این تصویر مربوط به زمانی است که هنوز برج ساعت صحن آزادی و برج های نقاره خانه و ساعت صحن عتیق بنا نگردیده است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود