پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۴

سکه های ولایت عهدی امام رضا(ع)

پس از ظهور اسلام و گسترش آن در کشورها و مناطق دیگر، سکه های این ممالک نیز تحت نفوذ دین اسلام قرار گرفت. سکه های اسلامی به سبب وسعت مملکت اسلامی و امتداد آن در چهارده قرن از ارزش تاریخی و هنری خاصی برخوردار است.
از منحصر به فردترین آثار موجود در موز

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود