سه شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۴

مدرسه علميّه میرزاجعفر

این مدرسه در مجاورت حرم مطهر قرار داشته است.
عكّاس : محمدصانع
تاریخ عکس : سال1350

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود