چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

اردیبهشت پارک ملت مشهد

عکس: فرامرزعامل بردبار
کدام فصل از فصل های سال و چه ماهی جز اردیبهشت بهشتی را میتوان یافت که سبزی تازه چمن و سرخی دلنشین گل، اینطور جلوه گری کند به زمین...به آسمان ...و به رهگذران پارک ملت مشهد در یک ظهر دلچسب بهاری.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود