شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

قبرستان قتلگاه مشهد

این قبرستان در شمال حرم مطهر امام رضا(ع) قرار داشته است .
عكّاس : عبدالله قاجار
تاری عکس : 1309قمری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود