دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۰

صحن قدیمی امام خمینی(ره)پس از بازسازی

تاریخ عکس : سال 1355
صحن امام خمینی(ره) پیش از انقلاب به صحن پهلوی مشهور بوده است.     

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود