پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

آرامش به من بازگشته است

دل‌شوره دارم. هنوز آفتاب نزده که بیدار می‌شوم. قبل از آن هم خواب نبودم، فقط چشم‌هایم را بسته بودم و در سیاهی پشت پلک‌ها تصویرهایی می‌دیدم از روزهای خیلی دور. بابا دست‌های کوچکم را گرفته. نمی‌ترسم مبادا گم شوم. با لبخند ن

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود