چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

سوگواره زنان نوغان

عکاس: مجید مرادی
سوگواره زنان نوغان، یادی است از غیرت زنانی که غربت ثامن الحجج(ع) را دریافتند و از همه داشته های خود گذشتند تا بگویند پیکر مطهر