شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۰

نمایی از مقرنس کاری مسجد گوهرشاد

عکاس : مسعود نوذری

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود