شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

نقد: به سوی روشنایی

یکی از نکته‌های مهم و اساسی در عکاسی مستند اجتماعی، شناخت موقعیت و انتخاب مناسب و سریع کادر، نور و ترکیب‌بندی برای یک اتفاق است،‌ اتقاقی که در یک لحظه رخ می‌دهد و نیازمند تجربه عمیق عکاس است، برای انتخابی طلایی در لحظه‌ای طلایی. <

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود