دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۴

در هوای حرم

عکاس : صادق ذباح
باز هم کبوتران، در هوای حرمش بال گشودند... کبوترانی که دلبسته ی اینجا شده اند. راه گم نکرده اند، منزلشان اینجاست.
خیلیشان نماینده کسانی هستند که برای نذر، آن ها را به اینجا آورده اند. این ها، اینجا برای خود برو بیایی دارند!

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود