دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۴

زیارت پای پنجره فولاد

عکاس : مجتهدی
"یا امام رضا، یا شاه خراسان... " این ها را کنار پنجره ای فولادی می شنوی. همه ایستاده اند، آن ها که جلو ترند و دستشان به گره های سرد پنجره رسیده، گریه می کنند. گویی دامان مولایشان را چنگ زده اند. می بوسندش، پیشانی بر آن می نه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود