جمعه ۱۳۹۲/۰۷/۱۲

نقد: پنجره سلام

پرده‌ای که کنار رفته است، نوری که به درون تابیده است، صندلی‌ای که خالی شده است و رویی که به سمت حرم متمایل شده است حتی برای چند ثانیه.... این‌ها مجموعه عناصری است که در کنارهم بسیارخوش نشسته است و به قابی ماندگار و اثری پر رمز و راز، منتج ش

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود