پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۰۷

نقد: اتاقکی از فرش

هویت اشیاء، آدم‌ها و مکان‌ها در عکس، در نگاه اول و به طور خاص، به قابلیت شناسایی‌شان وابسته است. بدین معنا که چنانچه نحوه‌ی عکاسی از اشیا و آدم‌ها به گونه‌ای باشد که در عکس شناخته نشوند و یا بعنوان چیزی غیر از هویت اصلی‌

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود