چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

نقد: قاب‌های متقابل

عکسی با سه قاب! این نخستین چیزی ست که مخاطب، در بدو مواجهه با این عکس، به آن برخورد می‌کند؛ قاب اول، همان کلیتِ عکس است؛ یا قابی که دو قاب دیگر درون آن قرار گرفته است... و دو قاب دیگر در پایین و بالای عکس که بطور ضمنی، تلنگری به ارتباط بین این دو، زد

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود