شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

نقد: زائر و حرم در یک نگاه

مقایسه‌ی ساده‌ای میان واقعیت، در بیرون، و آنچه به وسیله‌ی عکس، ثبت می‌شود، به این نکته منتج می‌شود که عکس‌ها، هویتی مستقل از واقعیتِ بیرونی که مورد عکاسی قرار گرفته‌اند دارند؛ به بیان دیگر، واقعیت، پس از ثبت با ابزار عکا

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود