دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۳

دل‌نوشت: حال خوشی در من وزیدن داشت

مهمان شدن خوب است اما،
مهمان این صحن و سرا بودن
مهمان خوشبخت شما بودن
چیزی است دیگر.
حال خوشی در من وزیدن داشت
دیروز وقتی
گفتند مهمانم.
عشق شما از نو،
صد ریشه زد
یک‌باره در جانم
و

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود