پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳

نقد: انتخاب عکاسانه

عکس‌ها در سطوح متفاوتی از یکدیگر قرار دارند و بر این اساس، لایه‌های مختلفی از احساس و ذهنیت مخاطب را درگیر می‌کنند.... گاه یک عکس، تنها وجهی ساده و نمایشی به خود می‌گیرد، گاه وجهی پیچیده و فلسفی.گاه احساس‌های متفاوتی از آدمی را بر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود