دوشنبه ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

نقد: بیمه امام رضا(ع)

بمیرد آن‌که غربت را بنا کرد / مرا از تو، تو را از من جدا کرد .... رضاجان
باغبان در را مبند من مرد گلچین نیستم/ من خودم گل دارم و محتاج یک گل نیستم! یا