شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۳

نقد: خانه‌ی رضا(ع)

عکس، رسانه‌ای ست، که حضور نشانه‌ها در آن، به شکل‌گیریِ مفهومی ذهنی، ضمنی، ناصریح و ناهمسان در مخاطبان مختلف منجر می‌شود. هرچه ارتباط بین نشانه‌های موجود در یک عکس، نزدیک‌تر و عینی‌تر باشد، عکس، به سمت فضای شعاری‌گون

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود