شنبه ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

عکسنوشت: مثل ما کبوترها

کاش آقا حاجتمو برآورده کنه. تو که انقدر بهش نزدیکی دعا کن!
کنارم نشسته و این‌ها را می‌گوید. مثل وقتی امیر برایمان حرف می‌زد. دستش را توی کیسه‌ می‌کند و بیرون می‌آورد. به دانه‌ها نوک می‌زنم. اینجا دانه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود