چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

نقد: جسارت عکاسانه

عکاسی مستند، همواره با دشواری‌های خاص خود همراه بوده است... دشواری‌هایی که در ژانرهای دیگر عکاسی، تجربه نمی‌شود! یکی از این‌ها، تجربه‌ی مواجه شدن با واقعه‌ای تلخ یا دردناک برای همنوع است که در آن، عکاس، ناگزیر است سرسختانه از

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود