سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

عکسنوشت: پرواز عاشقانه

با بالهای نیایش پر میگشایم و پرواز عاشقانه را تجربه میکنم.

پرنده دلم اوج میگیرد و بر گنبد زرد امام طواف میکند، بالا میرود، بالا و بالاتر. آنقدر بالا میرود تا به خدا میرسد. نگاه دلم خدا را می بیند و خورشید در

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود