یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۷

نقد: واقعیت، اما با هویتی جدید

از بین عناصر و پدیده‌های مختلف و بسیارِ محیطی که دارای جذابیت‌های بصری هستند، سایه‌ها و انعکاس‌ها، از اقبال بسیار، به ویژه در بین عکاسانِ کم‌تجربه و تازه‌کار، برخوردارند به گونه‌ای که تصاویر بسیاری با پرداختن به سایه یا

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود