شنبه ۱۳۹۲/۱۱/۲۶

نقد: خانه دوست

ترکیب‌بندی خوب در زیبایی عکس تاثیر به سزایی دارد و عکسی که از ترکیب‌بندی مناسبی برخوردار نباشد، هر چقدر هم که به لحاظ سایر مسایل فنی خوب اجرا شده باشد، باز هم نمی‌تواند مخاطب را به خود جذب کند. توانایی در ترکیب‌بندی خوب، بر اثر تجربه و

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود