شنبه ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

عکس‌نوشت: یک روز رنگی

برای گوهرسادات روزهای آسایشگاه خاکستری است
پنج سالی می‌شود که با انیس‌خانم توی یک اتاق شده‌اند مونس هم. میان آن همه رنگ سیاه و سفید اطرافشان اما گوهر دلخوش است به لحظات رنگینی که از لای خاطراتش برای انیس بیرون می‌کشد. از حوض آبی

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود