شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

از عصر صفویان

ظروف علاوه ‌بر کاربرد غالب به عنوان ظرف، این قابلیت را نیز داشته‌اند که با حفظ کاربری اصلی، در شمار اشیاء زینتی، اسطوره‌ای یا متبرک و سند مکتوب محسوب شوند و در جایگاه چنان کاربردی به عنوان هدیه و وقف و... اهداء و رد و بدل شوند.