یکشنبه ۱۳۹۳/۱۰/۰۷

باغ گیاه‌شناسی

عکاس : محمد زائرنیا
این باغ که نخستین باغ گیاه‌شناسی شرق کشور نیز محسوب می‌شود شامل بخش‌های مختلفی از جمله باغ گل رز، قطعه آموزشی و نمایشی، مجموعه گیاهی منطقه رویشی ایران، مجموعه آربراتوم و سیستماتیک گیاهی، باغ میوه‌های بومی ایر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود