دوشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

این گنبد فیروزه

بی‌گمان با خواندن این عنوان، حدس زده‌اید که از کدام بخش حرم می‌خواهیم سخن بگوییم. بله، این بار هم می‌خواهیم با این عکس، پای بسیاری از خاطرات شما از