سه شنبه ۱۳۹۳/۰۶/۱۱

قدح مسی مینا کاری شده

از زیبایی‌های تاریخ، اشیاء به جا مانده از آن است که در موزه‌ها نگهداری می‌شود. حرم مطهر رضوی نیز از این امر مهم فرهنگی غفلت نکرده و به خوبی در آن ورود پیدا کرده است. مجموعه 17 گنجینه حرم مطهر رضوی به نام گنجینه حرم رضوی، اشیاء مخصوص مشهدالر

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود