شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۲۷

بوستان کوهسنگی

عکاس : محمد علی رضائی
این مجموعه با مساحتی در حدود (100 هکتار) درانتهای خیابان کوهسنگی واقع گردیده است و بخش عمده آن را ارتفاعات سنگی تشکیل می‌دهد. بنابر روایات معتبر اسلامی، کوهسنگی همان مکانی است که