پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۲۰

تعمیرات در بست علیا

بست‌نشینی سنت بسیار کهنسالی است که در آیین‌هایی چون جوانمردی و مهمان‌نوازی و حق‌جوار ریشه دارد و نزد همه‌ اقوام و ملت‌های باستانی شناخته و معمول بوده است. در اسلام مفهوم بست با انتخاب کعبه به عنوان نخستین بیت مردم و مأمن مسلم

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود