سه شنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۴

قرآن منسوب به دست‌خط امام حسن مجتبی(ع)

مصحف شریفی که منسوب به دست‌خط مبارک دومین امام شیعیان در گنجینه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی نگه‌داری می‌شود، شامل سوره‌های یس تا جاثیه، یعنی از جزء 23 تا جزء 25 است و در 122 ورق پوست آهو در ابعاد 16/5 در 11/5 سانتی‌متر و به خط کوف

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود