شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

رواق دارالشکر

این رواق از بناهایی است که تقریباً به روضه منوره متصل است. دارالشکر در شمال‌غربی حرم و شمال مسجد بالاسر واقع شده و به‌وسیله گذرگاه کوچکی که جزء دارالفیض است، به روضه منوره، پشت سر مبارک، راه دارد.
دارالشکر از مجموع دو بنا، یکی رواق سابق

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود