پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۱۴

با زائران امام رضا(ع) زندگی کرده‌ام

همان‌طور که برای‌مان از گذشته‌های پرفرازونشیبش می‌گوید، متوجه می‌شویم که او بازمانده نسل قدیم عکاسان مشهد است. آن‌ها که عکس را با آب‌رنگ و رنگ روغن زنده می‌کردند. 
هرچند جمله، یک

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود