دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۲

صفحه ای از قرآن منسوب به دستخط امام سجاد(ع)

نوع خط : کوفی
جنس اوراق : پوست آهو

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود