پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۱

ایوان شمالی صحن انقلاب اسلامی

عکاس : علی اصغر ناصری مهر
تاریخ عکس : سال 1354
از آنجا که قسمت اعظم این ایوان در عهد شاه عباس دوم تزئین یافته به « ایوان عباسی » معروف گردید.
بر فراز ایوان عباسی گلدسته طلایی وجود دارد که اصل بنا و تذهیب آن مربوط به دوره ن

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود