چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۵

نمایی از گنبد،گلدسته و ایوان غربی صحن عتیق

این تصویر از طرف بست بالاخیابان گرفته شده است.
عكّاس : محمّد صانع
تاریخ عکس : اردیبهشت ‎۱۳۵۳

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود